About the Programme
Project summary
Links
Results
Executors
Forum
e-Learning
e-Bulletin
News
Contact
Zaloguj się
The National Centre for Research and Development

http://www.ncbir.pl

Institute of Metallurgy and Materials Science Polish Academy of Sciences

http://www.imim.pl/english

Foundation for Cardiac Surgery Development

http://www.frk.pl/index.php?IdLang=1

MATERIALS – Institute for Surface Technologies and Photonics

 www.joanneum.at/materials/fob.html

 
About the ProgrammeProject summaryLinksResultsExecutorsForume-Learninge-BulletinNewsContact
„Nanostrukturalne materiały dla biomedycznych systemów układu krążenia (CardioBioMat)”
 
Realizacja projektu została dofinansowana przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju