About the Programme
Project summary
Links
Results
Executors
Forum
e-Learning
e-Bulletin
News
Contact
Zaloguj się
 
About the ProgrammeProject summaryLinksResultsExecutorsForume-Learninge-BulletinNewsContact
„Nanostrukturalne materiały dla biomedycznych systemów układu krążenia (CardioBioMat)”
 
Realizacja projektu została dofinansowana przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju